• TOP

 • NEWS

 • STREAMING

 • INTRODUCTION

 • STORY

 • STAFF&CAST

 • CHARACTER

 • TRAILER

 • FACEBOOK

 • TOP

 • NEWS

 • STREAMING

 • INTRODUCTION

 • STORY

 • CAST/CHARACTER

 • STAFF

 • MUSIC

 • TRAILER

 • FACEBOOK

 • TOP

 • NEWS

 • STREAMING

 • INTRODUCTION

 • STORY

 • STAFF&CAST

 • CHARACTER

 • FACEBOOK

 • TOP

 • NEWS

 • STREAMING

 • INTRODUCTION

 • STORY

 • CAST/CHARACTER

 • STAFF

 • TRAILER

 • FACEBOOK

S T A F F & C A S T

STAFF

  Original Concept

  Homura   Kawamoto / Hikaru   Muno
  (Writers of Kakegurui)

  Director

  Yuki   Komada

  Series Composition

  Yoriko   Tomita

  Character Design

  Shinpei   Tomooka

  Music

  Keiji   Inai / Kenta   Higashiohji

  Sound Director

  Yoshikazu   Iwanami

  Production Studio

  Liden   Films
CAST

  Hiyori Munenashi

  Aoi   Koga

  Kikka Kurabe

  Yu   Serizawa

  Naomitsu Enjo

  Atsushi   Tamaru

  Rinpu

  Saho   Shirasu

  Mario Higuma

  Toshihiko   Seki

  Tatsumi Ishinome

  Masaya   Matsukaze

  Teruto Kurabe

  Yuto   Uemura

  Sakura Banka

  Sayumi   Watabe